Přejít k hlavnímu obsahu

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů
Floorball Club Česká Lípa z.s., Moskevská 1712/25, 470 01 Česká Lípa, IČ: 68435053

Jaké osobní údaje jsou evidovány
V klubové evidenci jsou evidovány adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa) a případně další údaje nezbytné pro členství v klubu.

Zdroj osobních údajů
Zdrojem osobních údajů jsou informace přímo od subjektů údajů z přihlášky do klubu.

Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je naplnění členství subjektu v klubu, udržování chodu klubu, správa archivu klubu, plnění smluvních vztahů, plnění zákonných povinností a ochrana práv subjektu údajů.

Právní základy pro zpracování
Právním základem pro zpracování je členství v klubu, plnění zákonných povinností, oprávněné zájmy a v konkrétních případech souhlas subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů
Některé osobní údaje jsou zpřístupněny sportovním svazům, kterých je klub členem (Česká florbalová unie, Česká unie sportu) a subjektům, které poskytují klubu čerpání z dotačních titulů (Město Česká Lípa, Liberecký kraj).

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz údajů tehdy, pokud je pro to splněn alespoň jeden z taxativních důvodů. V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu, má subjekt údajů kdykoli právo souhlas odvolat. Správce může za poskytnutí přístupu k osobním údajům požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Plné znění nařízení 2016/679 najdete na adrese https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/.

Nové sady dresů
již v prodeji!

Objednat!