Zveme všechny členy na Valnou hromadu Floorball Club Česká Lípa z.s., která dne 17.6.2024 ve sportovní hale v České Lípě od 19:00.

Valná hromada Floorball Club Česká Lípa z.s.

datum: 17.6.2024 19:00 Sportovní hala Česká Lípa

program:

1. Prezence a schválení programu

2. Volba zapisovatele, ověřovatele a volební komise

3. Sportovní zhodnocení

4. Finanční zhodnocení

5. Diskuze

6. Volby do výkonného výboru a kontrolní komise

7. Ukončení 

Letošní Valná hromada Floorball Club Česká Lípa z.s. je volební. Kandidaturu do výborů má možnost zaslat každý aktivní člen klubu, jenž dosáhne plnoletosti v době konání valné hromady, maximálně do termínu 10. června 2024. Přihlášení kandidatury proběhne formou emailu na vv@fbcceskalipa.cz ve tvaru Jméno/Příjmení/funkce na kterou člen kandiduje. Na základě platné přihlášky bude zaslána potvrzující odpověď.

Složení Výkonného výboru:

Statutární orgán klubu

předseda - Štěpán Motejzík

místopředseda - Štěpán Slaný

Členové Výkonného výboru

Jakub Jirsa

Ladislav Pekárek

Jakub Kočan

Martina Gembecová

Složení Kontrolní komise

Členové: Aneta Slaná, Radek Havlas, Lukáš Mlejnek

Volební právo má pouze aktivní člen Floorball Club Česká Lípa starší 18ti let. Za aktivního je považován člen, který byl v sezoně 2023/2024 aktivním v dění klubu jako hráč, trenér či funkcionář a nemá žádné závazky vůči klubu. Jeho členství je aktivováno v klubovém systém členské sekce. Zastupování plnou mocí je dle stanov možné pouze pro jednu osobu. 

Případné dotazy směřujte na adresu vv@fbcceskalipa.cz či telefonní číslo 725 836 906