Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) je provozní společností, jejímž posláním je provozovaní vodárenské infrastruktury v severních Čechách.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) je provozní společností, jejímž posláním je provozovaní vodárenské infrastruktury v severních Čechách.

Jako většinový vlastník servisní společnosti (SčS) zajišťuje provozování vodohospodářského majetku. Péči o tento majetek a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Všechny tyto činnosti jsou prováděny efektivně a v souladu s požadavky legislativy, vlastníků, odběratelů a zákazníků.

Zpět na partnery