Sídlo klubu a zasílací adresa

Floorball Club Česká Lípa z.s.
Moskevská 1712/25
470 01 Česká Lípa

E-mail: info@fbcceskalipa.cz
Web: www.fbcceskalipa.cz
Telefon: 725 836 906

IČ: 68435053
Bankovní účet: 2100188978/2010
(příspěvky je zapotřebí platit s variabilním symbolem v podobě evidenčního čísla hráče!)

Registrace u ČSTV: 3501102
Registrace u ČFBU: 1080002

Stanovy registrovány u MV ČR dne: 22.6.1998
Číslo registrace stanov: VS/1-1/36502/98/R
Stanovy jsou dostupné online
Zápis ve spolkovém rejstříku
Prohlášení o zpracování osobních údajů