Nabízíme mnoho druhů spolupráce se školami celého Českolipska:

propagační akce "Tour de School"

Propagační florbalová akce pořádaná především na základních školách pro stále větší popularizaci našeho sportu. Zábavný moderovaný koncept ve školní tělocvičně s účastí několika hráčů elitního mužského týmu a hlavní šéftrenérky klubu Lenky Bartošové.

obsahuje:

 • Seznámení s FBC Česká Lípa a aktéry
 • Koordinační rozcvička
 • Rozvoj a ukázka florbalových dovedností
 • Podpisová akce

vznik florbalové akademie

Pro zájemce o vznik nové akademie prosím kontaktujte manažera akademií Marka Dzieržu či manažera klubu Štěpána Slaného

harmonogram:

 • vzájemné setkání a propojení vizí
 • jednání s místní školou, zřizovatelem či spolkem
 • vypracování ekonomické analýzy projektu
 • zajištění tréninkových, materiálních a trenérských podmínek
 • vzdělání trenérů
 • schůzka s rodiči
 • náborová činnost "Tour de School" spuštění akademie
 • Propojování struktury FBC s akademiemi 
 • Postupné propojování akademií do vzájemných přátelských turnajů a letního kempu

další možnosti

 • spolupráce s vytipováním vhodného zaměstnance s různými aprobacemi
 • zajištění florbalového materiálu s výraznou slevou od partnera klubu společnosti Salming
 • účast na turnajích pořádané florbalovým klubem
 • zajištění trenérského školení pro zaměstnance školy
 • účast elitních hráčů v hodinách tělesné výchovy či besedách
 • možnost sportovní a organizační praxe při zajišťování akcí
 • zajištění teambuildingu pro zaměstnance školy
 • účast na charitativních akcích FBC