Do síně slávy českolipského florbalu mohou být nominovány osobnosti, které se zasloužily o rozvoj florbalu v České Lípě nejen jako hráči, ale i kluboví činitelé. Návrh na zařazení může podat jakýkoliv člen klubu, jeho návrh pak schvaluje Výkonný výbor Floorball Club Česká Lípa na řádné schůzi. 

návrhy na uvedení člena je možno zasílat do síně slávy: vv@fbcceskalipa.cz